Zatrudniamy

Polityka prywatności

Polityka prywatności Ostatnia aktualizacja 16 października 2023

WNS (wyrażenie oznacza i obejmuje WNS (Holdings) Limited oraz jego spółki zależne) („My”, „Nasz”) prowadzi stronę optibuy.com („Strona”). Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zachęcamy do dokładnego przeczytania niniejszego Powiadomienia o Prywatności („Powiadomienie”), aby być świadomym, jak, gdzie i dlaczego używamy Państwa danych osobowych.

Cel

Niniejsze Powiadomienie określa sposób, w jaki przetwarzamy Państwa informacje, gdy korzystają Państwo z naszej Strony lub innych cyfrowych platform WNS zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Zastosowanie

Niniejsze Powiadomienie dotyczy odwiedzających stronę wns.com, klientów, kontaktów w naszych systemach zarządzania relacjami z klientami (CRM), uczestników spotkań, konferencji, wydarzeń i sesji edukacyjnych WNS, osób korzystających z naszych aplikacji, osób odwiedzających nasze strony w mediach społecznościowych, wtyczek i narzędzi mediów społecznościowych, osób korespondujących z WNS za pośrednictwem e-maila, kandydatów do pracy, pracowników i absolwentów, dostawców, sprzedawców, partnerów, odwiedzających biura WNS, inwestorów. Powiadomienie dotyczy wyłącznie informacji, które zbieramy za pośrednictwem naszej Strony, e-maila, wiadomości tekstowych i innej elektronicznej komunikacji otrzymywanej za pośrednictwem naszej Strony lub innych cyfrowych platform WNS.

Informacje, które możemy przetwarzać („Dane osobowe”)

Możemy zbierać Państwa dane osobowe, w tym identyfikator e-mail, informacje demograficzne, w tym kraj, kod pocztowy, imię/nazwisko, stanowisko, numer telefonu komórkowego, profil w mediach społecznościowych, preferencje, zainteresowania. Możemy również gromadzić dodatkowe dane osobowe w postaci różnych metryk i wskaźników użytkowania, gdy korzystają Państwo z naszej Strony, w tym pliki cookie, adresy IP, identyfikatory urządzeń i oprogramowania, adresy URL odsyłające i wyjściowe, informacje o zachowaniu i użytkowaniu na stronie, metryki i statystyki wykorzystania funkcji, historię użytkowania, adres MAC, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego oraz inne podobne informacje. Część tych danych jest zbierana bezpośrednio od Państwa, na przykład za pośrednictwem formularzy internetowych i serwerów dzienników sieciowych, inne mogą być zbierane pośrednio od stron trzecich, na przykład śledząc szczegóły organizacji, preferencje i zainteresowania na podstawie adresu IP i historii przeglądania.

Sposoby przetwarzania danych

 • Pliki cookie
 • Dzienniki sieciowe
 • Ankiety
 • Formularze internetowe
 • Zapisywanie się do newslettera
 • Rejestracja na wydarzenie/aktywność
 • Mechanizm żądania informacji

Pliki cookie

Pliki cookie to alfanumeryczne identyfikatory z małą ilością danych, które są powszechnie używane jako anonimowy unikalny identyfikator. Są one wysyłane do przeglądarki z odwiedzanej przez Państwa strony i przechowywane na twardym dysku komputera. Należy zauważy, że plik cookie w żaden sposób nie daje nam dostępu do Państwa komputera. Nasza Strona używa tych „plików cookie” do zbierania informacji i ulepszania naszej Usługi. Można zaakceptować pliki cookie, pozwalając na ich umieszczenie w przeglądarce, klikając przycisk Zezwalaj na pliki cookie lub Zgadzam się. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć w naszym powiadomieniu o plikach cookie na stronie.

Jeśli wybiorą Państwo Zezwalaj na pliki cookie lub Zgadzam się, jak wspomniano powyżej, w każdej chwili mają Państwo również możliwość zmiany/kontroli plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Instrukcje zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć, wybierając przeglądarkę:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet
 • Explorer
 • Opera
 • Safari

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe, robimy to głównie w związku z marketingiem, sprzedażą i promocją usług, które świadczymy lub które są nabywane za pomocą naszych usług, oraz w celu ulepszenia i rozszerzenia zakresu tych usług i ofert. W zakresie, w jakim jest to stosowne i dozwolone przez obowiązujące prawo, możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z rekrutacją, aplikacjami o pracę, ogólnym zarządzaniem zasobami ludzkimi, szkoleniem i rozwojem zawodowym, przestrzeganiem wymogów prawnych. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Gdy przetwarzamy pliki cookie, za Państwa wyraźną zgodą;
 • lub Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach komunikacji, sprzedaży i marketingu, rejestracji i subskrypcji, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów

Używanie danych osobowych

Ogólnie używamy informacji do nawiązania i wzmocnienia naszej relacji z użytkownikami w następujących celach:

 • Komunikacja: Możemy używać Państwa informacji do administrowania i świadczenia usług, o które Państwo prosili lub wyrazili zainteresowanie, do komunikacji w przypadku wsparcia klienta, przetwarzania transakcji, wysyłania newsletterów, aktualizacji i materiałów promocyjnych, zbierania Państwa opinii i informacji zwrotnych oraz personalizacji i/lub dostosowywania wszelkich komunikatów, które możemy Państwu wysłać.
 • Reklama: Możemy używać Państwa informacji do przeprowadzenia reklamy i badań rynku na podstawie metryk behawioralnych, danych geolokalizacyjnych, danych demograficznych i preferencji marketingowych, które zbieramy. Możemy pozwolić pewnym firmom zewnętrznym pomóc nam dostosować reklamę na podstawie użytkowania.
 • Śledzenie aktywności: Możemy używać Państwa informacji do śledzenia Państwa aktywności na naszych platformach cyfrowych i personalizacji oraz ulepszania Państwa doświadczenia. Może to być używane do stworzenia indywidualnego profilu dla Państwa, abyśmy mogli zrozumieć i szanować Państwa preferencje lub do celów profilowania, aby umożliwić nam personalizację i/lub dostosowanie wszelkich komunikatów marketingowych, na które mogą Państwo wyrazić zgodę.
 • Optymalizacja: Możemy używać Państwa informacji do działania, ulepszania i utrzymania naszej strony, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

Przekazywanie Państwa danych osobowych

Jako globalna firma możemy przekazywać Państwa dane osobowe serwerom, podmiotom i partnerom znajdującym się poza EOG lub innym zaufanym stronom trzecim w innych krajach, aby mogli przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu. Korzystając z naszej Strony lub w inny sposób udostępniając nam Państwa dane osobowe, zgadzają się Państwo na to zgodnie z warunkami niniejszego Powiadomienia o Prywatności oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych i regulacjami. Aby zapewnić, że Państwa dane osobowe otrzymują odpowiedni poziom ochrony przy przekazywaniu poza EOG, wykonaliśmy Umowy międzyfirmowe zawierające standardowe klauzule umowne zgodnie z prawem UE i przepisami o ochronie danych. Możemy również przekazywać Państwa dane dostawcom usług zewnętrznych i dostawcom narzędzi analitycznych stron internetowych, takim jak Google Analytics, Double Click Cookies, Lead Forensics, Pardot, Salesforce, HubSpot, Clickmeeting i HotJar. Szczegóły dotyczące nich można uzyskać, klikając Google Analytics, Double Click Cookies, Lead Forensics, Pardot, Recotap, Crazy Egg, Salesforce, HubSpot, Clickmeeting i HotJar. WNS może pozwolić pewnym firmom zewnętrznym pomóc WNS dostosować reklamę, która może być interesująca dla Państwa, na podstawie użytkowania naszej Strony.

Udostępniamy Państwa dane osobowe następującym stronom:

 • WNS lub jego spółkom zależnym;
 • Stronom trzecim, z którymi mamy umowę, takim jak
  • Partnerzy biznesowi
  • Dostawcy usług
  • Autoryzowani przedstawiciele zewnętrzni
  • Audytorzy
 • Władze rządowe, organy regulacyjne, gdzie stosowne.

Polegamy również na dostawcach zewnętrznych i partnerach, z którymi możemy udostępniać Państwa dane osobowe w celach wskazanych w niniejszym Powiadomieniu. Wszyscy nasi dostawcy usług zewnętrznych są zobowiązani do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z naszymi politykami. Nie zezwalamy naszym dostawcom usług zewnętrznych na używanie Państwa danych osobowych dla własnych celów. Pozwalamy im przetwarzać Państwa dane osobowe tylko do określonych celów i zgodnie z naszymi instrukcjami oraz obowiązującym prawem. Możemy również potrzebować udostępnić Państwa dane osobowe organom regulacyjnym lub w celu przestrzegania prawa.

Prywatność dzieci

Rozumiemy wagę podejmowania dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci korzystających z naszej Strony. Usługi nie są przeznaczone dla użytkowników poniżej 16 roku życia. Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia ani nie kierujemy do nich ani nie prosimy o informacje od osób poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiemy się, że osoba przekazująca dane osobowe ma mniej niż 16 lat, usuniemy wszystkie informacje tak szybko, jak to możliwe, chyba że jest to z zgodą i zaangażowaniem rodzica lub opiekuna. Jeśli uważają Państwo, że możemy posiadać jakiekolwiek informacje od lub o dziecku poniżej 13 roku życia, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@wns.com.

Bezpieczeństwo: Jak bezpieczne są Państwa informacje u nas?

Wdrożyliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne, proceduralne i zarządcze procedury w celu ochrony Państwa informacji przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, niewłaściwym użyciem lub modyfikacją. Wymagamy od stron trzecich przetwarzających Państwa informacje, aby wprowadziły te same poziomy ochrony w odniesieniu do Państwa danych. Dążymy do używania komercyjnie akceptowalnych środków do ochrony Państwa informacji.

Przechowywanie danych Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym powiadomieniu o prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany przez prawo lub dla bezpośrednio związanych uzasadnionych celów biznesowych. Dane osobowe, które nie są już wymagane do przechowywania zgodnie z wymogami prawnymi i biznesowymi, zostaną zutylizowane w bezpieczny sposób.

Nie sprzedajemy 

NIE SPRZEDAJEMY danych osobowych stron trzecim dla ich własnych celów marketingu bezpośredniego. Nie sprzedajemy również danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia i podejmujemy dodatkowe środki ostrożności w celu ochrony takich danych, jak opisano w naszej szerszej polityce prywatności.

Dla mieszkańców Kalifornii, Kolorado, Connecticut, Utah i Wirginii

Prawa do prywatności w Kalifornii, Kolorado, Connecticut, Utah i Wirginii

Zmiany w Powiadomieniu

Niniejsze powiadomienie jest skuteczne od 24 maja 2018 roku. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszego powiadomienia w dowolnym czasie, a o zaktualizowanym powiadomieniu poinformujemy Państwa jak najszybciej, albo za pośrednictwem e-maila, albo poprzez umieszczenie wyraźnego powiadomienia o zmianie na Stronie. Należy sprawdzać powiadomienie okresowo. Kontynuowanie używania Strony po opublikowaniu modyfikacji powiadomienia na tej stronie będzie stanowiło Państwa potwierdzenie modyfikacji i zgody na przestrzeganie i bycie związanym zmienionym powiadomieniem.

Państwa prawa do prywatności

Będziemy szanować Państwa prawnie chronione prawa w odniesieniu do Państwa danych. Poniżej znajdują się prawa przyznane osobom przez RODO, a WNS jest zobowiązany do ich ochrony i zapewnienia zgodności:

 • Prawo do bycia informowanym
 • Prawo dostępu
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do wycofania zgody

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub obaw dotyczących niniejszego powiadomienia/polityki lub chęci skorzystania z wyżej wymienionych praw, można się z nami skontaktować pod adresem privacy@wns.com

Yogesh Ginde

Inspektor Ochrony Danych

dpo@wns.co