Warsztaty PROCON Professionals: ESG dla Kupca

27 stycznia 2023

E- Środowiskowe, S- Społeczne, G- Ład Korporacyjny aspekty prowadzenia biznesu to ostatnio gorący temat. Ciągle słyszymy o nowych regulacjach prawnych nakładających na firmy obowiązki raportowania zrównoważonego rozwoju: CSRD, Taksonomia, SFRD, dyrektywa o należytej staranności. Nowe regulacje wprowadza nie tylko Unia Europejska, pojawiają się na wszystkich kontynentach.   

Zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego dowiesz się, jaki wpływ mają nowe przepisy na obowiązki firm i co z nich wynika dla Działu Zakupów. 

Część roboczą naszego spotkania poświęcimy jak przygotować się do nowych warunków, by ESG było nie tylko dodatkowym obowiązkiem, ale by wzmacniało pozycję Kupca i Działu Zakupów w firmie.   

 

REJESTRACJA NA WARSZTATY 1 LUTEGO 2023 R.

REJESTRACJA NA WARSZTATY 1 MARCA 2023 R.

Powrót do listy