Warsztaty PROCON Professionals: Category management direct (17.04.2023)

27 stycznia 2023

Zarządzanie Kategorią Zakupową

Część I Moduł 1 – Wartość Dodana realizowana w ramach kategorii zakupowej

 1. Jaką wartość realizujesz w swojej firmie? Jaka jest rola działu zakupów oraz Twojej kategorii zakupowej w organizacji?
 2. Dla kogo pracujesz? Mapowanie interesariuszy.
 3. Z jakimi problemami, wyzwaniami mierzy się nasz biznes? Rozpoznanie potrzeb biznesu
 4. W jaki sposób Twoja kategoria zakupowa kontrybuuje do rozwiązywania tych problemów i wyników firmy?
 5. Stworzenie planu zarządzania kategorią zakupową i komunikacji z interesariuszami – Governance Model

Moduł 2 – Procedura liczenia oszczędności

 1. Jak rozliczać wartość dodaną kategorii zakupowej i działu zakupów?
 2. Pieć dźwigni oszczędnościowych – prezentacja i omówienie. Jak policzyć ROI z działu zakupów?
 3. Jakie wskaźniki wartości dodanej mierzyć? Przykłady i zastosowania KPI zakupowych dla kategorii zakupowej
 4. Jak rozliczać oszczędności, a jak wartość dodaną w zakupach?
 5. Komunikacja z zarządem i interesariuszami dotycząca rozliczania oszczędności, ale również unikania kosztów („cost-avoidance”), płynności finansowej, inżynierii wartości, pracochłonności procesów etc… czyli w jaki sposób podpisać porozumienie z zarządem dotyczące rozliczania oszczędności? Jakich informacji potrzebują i jak zbudować komunikację z głównymi interesariuszami, w celu ustalenia spójnej procedury i zrozumienia jak liczyć oszczędności?

Moduł 3 – Plan projektów oszczędnościowych

 1. Przygotowanie programu oszczędnościowego – budowa „pipeline” projektów oszczędnościowych, podział ról i obowiązków w realizacji projektów
 2. Przygotowanie narzędzi i metodologii prac w realizacji i monitoringu projektów oszczędnościowych
 3. Projekt sourcingowy – jak zaplanować szczegółowy proces przetargowy, elementy procesu, instrukcja działania dla zespołu przetargowego oraz interesariuszy.
 4. Inżynieria wartości – projekty Value Engineering jako jedna z głównych dźwigni oszczędnościowych (dla zakupów direct organizacja warsztatów IGW, dla zakupów indirect IGW podczas sourcingu). W jaki sposób przygotować pipeline oraz warsztaty generujące pomysły oszczędnościowe
 5. Poprawa płynności finansowej firmy – projekty Cashflow, CS, VMI, Billing Schedule, ROA, outsourcing strategiczny

 

REJESTRACJA NA WARSZTATY

Powrót do listy