NAGRODY

Kolejny diamentowy sukces! OptiBuy w rankingu Forbes

27 stycznia 2022

Już po raz czternasty Forbes oraz Dun & Bradstreet Poland opracowały zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. Wśród nich, ponownie, znalazł się OptiBuy.

 

 

 

 

W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Diamentami Forbesa zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym według ratingu Dun & Bradstreet Poland.

Analitycy wycenili przedsiębiorstwa, stosując metodę szwajcarską, łączącą metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i know-how firm. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe i koniunkturalne. Firmy, które dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski. Połączenie tych dwóch metod rekompensuje ułomności.

 

Więcej o metodologii

 


OptiBuy po raz drugi dołącza do grona wyróżnionych firm, potwierdzając swoją stabilność finansową, transparentność działań oraz wiarygodność firmy.

 

Gratulacje dla wszystkich laureatów oraz - przede wszystkim - dla firmowego OptiTEAMu! Do trzech razy sztuka!

 

Sprawdź pełne zestawienie

 

 

 

Powrót do listy