Seco/Warwick

Katarzyna Kowalska

Dyrektor Działu Zakupów

 

Konsultanci OptiBuy w ramach pierwszego projektu, wspierali SECO/WARWICK w optymalizacji kosztów w kategoriach nieprodukcyjnych. Wówczas wdrożone zostały rozwiązania optymalizujące koszty: podróży, tłumaczeń, opakowań czy usług bankowych. Umowy ramowe zawarte z dostawcami  pomogły zabezpieczyć łańcuch dostaw przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pośrednich. Jednak największym wyzwaniem poprzedniego projektu było znalezienie najlepszego modelu współpracy z dostawcami, wobec mocno rozproszonej struktury poszczególnych zakładów i specyfikę działalności firmy. Co się udało, stąd kontynuujemy współpracę ze sprawdzonym dostawcą jakim niewątpliwie jest OptiBuy w kolejnym projekcie.