O WNS

WNS (Holdings) Limited (NYSE: WNS) to wiodąca firma zarządzania procesami biznesowymi (BPM) o zasięgu globalnym, działająca w 15 krajach. WNS wyróżnia się głęboką wiedzą branżową, zdolnościami przekształcania danych w wiedzę oraz innowacyjnością cyfrową, współtworząc wyróżnienie marki dla ponad 400 klientów z ponad 10 branż.

 

WNS obsługuje kluczowe branże, w tym ubezpieczenia, opiekę zdrowotną, nauki przyrodnicze, produkcję, handel detaliczny, pakowane towary konsumpcyjne, media i rozrywkę, telekomunikację, podróże i wypoczynek, spedycję i logistykę, zaawansowane technologie i usługi profesjonalne, bankowość i usługi finansowe, zamówienia publiczne i sektorowe.

 

WNS dostarcza całe spektrum rozwiązań BPM takich jak: zakupy i zaopatrzenie (WNS Denali), obsługę klienta, finanse i księgowość, zasoby ludzkie oraz badania i analitykę, aby na nowo ukształtować cyfrową przyszłość przedsiębiorstw.

 

Aby umożliwić klientom transformację biznesową, WNS wykorzystuje Triange (produkt własny WNS z zakresu danych, analityki i AI), Co-creation Labs, akceleratory cyfrowe, TRAC (pakiet ofert technologicznych nowej generacji), autorskie ramy biznesowe oraz partnerstwa strategiczne.

 

Przez ponad dwadzieścia lat WNS przekraczał granice branży, zachowując niezłomne zaangażowanie w równoważenie zysku i celu. Sklasyfikowana przez Sustainalytics jako firma o niskim ryzyku, WNS stosuje kompleksowe, pięciopunktowe ramy ESG - łagodzenie ryzyka klimatycznego i dążenie do zerowej emisji dwutlenku węgla ; umożliwienie klientom osiągania lepszych wyników dzięki innowacyjnym ofertom cyfrowym; zapewnienie sprawiedliwego i opartego na równości środowiska pracy; wspieranie marginalizowanych dzieci i młodzieży poprzez edukację (Fundacja WNS Cares); oraz wyznaczanie najwyższych standardów etyki, uczciwości i zgodności we wszystkich kontaktach z interesariuszami.

 

Firma WNS, która po raz trzeci z rzędu została umieszczona na liście najlepszych pracodawców świata 2022 magazynu Forbes oraz indeksie równości płci Bloomberga w 2023, umożliwia swoim pracownikom wsparcie w rozwoju zawodowym i osiąganięcie maksymalnego potencjału.

 

Obecnie ponad 57 000 wysoko wykwalifikowanych specjalistów pracuje w 64 centrach dostarczania usług na całym świecie, w tym w Kanadzie, Chinach, Kostaryce, Indiach, Malezji, na Filipinach, w Polsce, Rumunii, RPA, Hiszpanii, na Sri Lance, w Turcji, Wielkiej Brytanii i USA, wnosząc wartość dodaną dla biznesów klientów.

 

Jako część WNS Denali, OptiBuy czerpie korzyści z dostępu do platform cyfrowych, analityki, wiedzy z zakresu zakupów i skupienia się na zmianach transformacyjnych. Dzięki temu OptiBuy może dostarczać dostosowane do potrzeb klienta, oparte na danych rozwiązania zakupowe, które napędzają długoterminową wartość biznesową dla klientów.

 

WNS Denali wraz z OptiBuy obejmuje szeroki zakres funkcji zakupowych, w tym sourcing strategiczny, zarządzanie kategoriami, zarządzanie dostawcami i operacje zakupowe. Firmy z listy Global 2000 z różnych branż nawiązują współpracę z WNS Denali, aby przeprowadzić transformację swoich funkcji zakupowych i łańcucha dostaw oraz osiągnąć większą wartość dla swoich interesariuszy.

 

Dowiedz się więcej: www.wns.com