OptiBuy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

 

 

OptiBuy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich :

 

 Wzrost konkurencyjności Spółki OptiBuy poprzez dywersyfikację działalności – wdrożenie do produkcji opracowanych w ramach projektu iskrobezpiecznych modułów akumulatorowych litowo-jonowych do urządzeń telematyczno-pomiarowych do kontenerów kolejowych i morskich.

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki poprzez wdrożenie do produkcji opracowanych w
ramach projektu iskrobezpiecznych modułów akumulatorowych.


Dofinansowanie projektu z UE: 601 100.00 PLN
Nr umowy: POIR.02.03.05-26-0001/18-00

 

Pobierz informację

 

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

 

 

Fundusze Europejskie

 

 

 

Powrót do listy