Na Akademii Leona Koźmińskiego trwają studia podyplomowe „Zarządzanie Zakupami”

16 marca 2016

W październiku 2015 roku na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ruszyły studia podyplomowe „Zarządzanie zakupami” adresowane do osób chcących podnieść swoje kompetencje w obszarze zakupów w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych. Do dzisiaj gromadzą szerokie grono słuchaczy. Jednym z partnerów tego projektu jest OptiBuy, a eksperci firmy na zajęciach dzielą się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

 
„Zawód kupca czy doradcy zakupowego to stosunkowo młoda profesja, dlatego na rynku brak wystarczającej liczby odpowiednio przygotowanej kadry, która jest w stanie samodzielnie zarządzać procesami zakupowymi. Ponadto warto podkreślić, że w ostatnich latach rola kupców w organizacjach przeszła istotną ewolucję – od zamawiających produkty i usługi na zlecenie innych działów w kierunku osób, które wypracowują dla firmy konkretną wartość dodaną. Aby sprostać oczekiwaniom zarządów firm dostrzegających potencjał tkwiący w zoptymalizowaniu procesów zakupowych potrzebni są doświadczeni, dobrze przygotowani kupcy. Specjaliści, którzy mogą realizować nie tylko zadania administracyjne, ale również z powodzeniem mogą angażować się w strategiczne doradztwo i zarządzanie procesami zakupowymi. Bardzo ważną kompetencją dobrego kupca jest umiejętność budowania relacji z partnerami reprezentującymi dostawców, klientów wewnętrznych i klientów zewnętrznych. Studia podyplomowe, które uruchomiliśmy na naszej uczelni wspólnie z firmą OptiBuy pozwalają słuchaczom podnieść kompetencje w kluczowych obszarach zakupów. Jestem przekonany, że wiedza zdobyta na zajęciach przez absolwentów naszych studiów przełoży się na podniesienie jakości organizacji zakupowej w wielu firmach i instytucjach.” – powiedział dr Mirosław Antonowicz z Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 

Uczestnicy studiów podyplomowych „Zarządzanie Zakupami” doskonalą swoje umiejętności w następujących obszarach:

  • strategiczne zarządzanie zakupami, realizacja procesu zakupowego, w tym stosowania instrumentów zarządzania zakupami w praktyce działań rynkowych (np. analizy ABC, XYZ, TCO),
  • komunikacja i negocjacje w procesie zakupów,
  • controling procesów zakupowych,
  • marketing w zakupach,
  • planowanie zakupów,
  • ustalanie zasad kalkulacji kosztów zakupowych,
  • metod i technik zastosowań rozwiązań informatycznych w zakupach oraz metod zakupowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi np. elektroniczne platformy i systemy zakupowe.

Słuchacze studiów na ALK zapoznają się również z różnicami kulturowymi w globalnym świecie współpracy z dostawcami. Studia trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.

 

Poznaj szczegóły kierunku studiów Zarządzanie Zakupami

Powrót do listy