Koszty już nie najważniejsze dla CPO: powiew zmian czy kryzysowa anomalia? (PRIORYTETY CPO 2021)

12 maja 2021

Niezależnie czy to za sprawą rozwijających się od lat trendów promujących wartość nad koszty czy przez wciąż odczuwalne skutki pandemii i załamania w łańcuchach dostaw, redukcja kosztów – po raz pierwszy w historii – nie znalazła się na pierwszym miejscu na liście priorytetów osób zarządzających zakupami.

 

 

 

 

Dbanie o strefę kosztową (2.) zostało zdetronizowane przez „Zwiększanie efektywności zakupowej”. To pierwsza taka sytuacja w 10-letniej historii badania cytowanego przez CIPS. Ostatnie miejsce na podium zajęła „Transformacja cyfrowa” (3.).

 

Najważniejsze priorytety dla CPO i dyrektorów zakupów

 

Kolejne miejsca w raporcie priorytetów CPO zajęły kolejno: potrzeba innowacji (4.) oraz wdrażanie nowych produktów i usług (5).

 

 
 - Istniejące łańcuchy dostaw zostały poddane nieoczekiwanej próbie. Organizacje bardziej dojrzałe zakupowo, które budowały swoje sieci zaopatrzenia akceptując wyższe koszty – znacznie lepiej poradziły sobie w obliczu załamania o tak ogromnej skali. – mówi Mateusz Borowiecki, Managing Director w OptiBuy - Te firmy, które mimo większych wydatków bieżących utrzymywały np. zapasowych dostawców strategicznych i partnerskie relacje z kontrahentami, stosowały właściwą segmentację w bazach, budowały efektywne procesy, dywersyfikowały geopolitycznie źródła zaopatrzenia czy tworzyły plany działań awaryjnych poprzedzając je dokładną analizą ryzyka, zyskały niespotykaną przewagę konkurencyjną.
 

 

Zarządzanie ryzykiem, transparentność i odpowiedzialność społeczna

 

Wielu z respondentów przyznało, że nie śledziło ryzyka związanego z dostawcami (74%). W obliczu tak wielu bankructw lub problemów kluczowych kontrahentów (56% CPO potwierdziło problemy i/lub bankructwa w łańcuchu dostaw) nie dziwi wysokie miejsce na liście priorytetów dyrektorów zakupów zajęte przez „Poprawę zarządzania ryzykiem (6).”

 

Co ciekawe, najwyższy wzrost znaczenia dla zakupów odnotowały zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (7.) – wzrost o 22% w porównaniu do wyników z 2019 roku. Może być to powiązane z 15% nadwyżką czasu, jaki poświęcają wydajni CPO na aktywności strategiczne w porównaniu do mniej zaangażowanych kolegów i koleżanek.

 

Jednym z głównych wniosków z działań podejmowanych przez CPO oraz w oparciu o poniższą listę najważniejszych priorytetów można pokusić się o stwierdzenie, że zakupy potrzebują podniesienia poziomu operacji wewnętrznych, optymalizacji procesów oraz poprawy przejrzystości łańcucha dostaw i szerszej współpracy z dostawcami. Obecna sytuacja pokazała jak ważne jest włączenie dyrektorów zakupów i ich działów do rozmów na najwyższym szczeblu.

 

 
– Zmiana w postrzeganiu działu zakupów wyłącznie jako strażnika kosztów na pewno jeszcze potrwa. Omawiane badanie, w obliczu pandemii, pokazuje jednak, że wartość, którą zakupy przynoszą organizacji nie może być mierzona wyłącznie finansowo. Ze strategicznego punktu widzenia, często warto ponieść wyższy, doraźny koszt finansowy by szybko przekonać się jak nieproporcjonalnie duże znaczenia ma dana inwestycja dla całego przedsiębiorstwa w długim terminie. Wspaniałym przykładem może tu być digitalizacja i transformacja cyfrowa, nie tylko w zakupach. – dodaje Mateusz Borowiecki.
 

 

Automatyzacja Procesów (RPA) i Sztuczna Inteligencja (AI) kluczem do sukcesu?

 

Zasadność digitalizacji potwierdzona zostało w innej części badania. Wykazało ono, że najefektywniejsze zakupowo organizacje korzystały (10-cio krotnie częściej) z narzędzi i rozbudowanej automatyzacji procesów (RPA) oraz ze sztucznej inteligencji (18 razy częściej).

 

 

Priorytety CPO w 2021 roku:

1. Zwiększanie wydajności operacyjnej

2. Redukcja kosztów

3. Transformacja cyfrowa

4. Innowacje

5. Wprowadzanie nowych produktów/usług

6. Poprawa zarządzania ryzykiem

7. Poprawa/rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

8. Rozwój organiczny

9. Rozwój poprzez przejęcia

 

 

 

Źródła:

  1. Cost-cutting knocked off CPO priority top spot, Will Green, CIPS, April 2021 (LINK)
  2. Global 2021 Chief Procurement Officer Survey, Deloitte, 2021

 

Powrót do listy