Process Mining – proces widziany oczami Twoich danych

2 października 2019

Dane – jeszcze do niedawna materiał deficytowy i chętnie zastępowany metodami heurystycznymi oraz „eksperckimi” opiniami. Obecnie – w dobie Big Data i milionów nieprzeanalizowanych informacji – przytłaczają rozmiarem, dynamicznym przyrostem i łatwą dostępnością. Zwiększają poczucie bezsilności. Dają pozory ścisłej kontroli i efektywnego zarządzania. A tak naprawdę, stają się cmentarzyskiem uśpionej wiedzy, która od lat wymaga dogłębnej eksploracji. Jak wydobyć tę efektywność, połączyć z wydajnością i transparentnością Twojego biznesu i zawrzeć ją w jednej, prostej analizie?

 

Eksploruj procesy – postaw na Process Mining

Process Mining jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy, która pozwala uzyskać szczegółowy obraz rzeczywistych procesów występujących w przedsiębiorstwach. Umożliwia ona budowę, weryfikację i rozbudowę modeli tych procesów, w oparciu o logi (dzienniki zdarzeń). Zdarzenia te, przyjmując postać rozproszonych danych, są kluczowym elementem wejściowym do każdego analizowanego procesu. Zamiast statycznego diagramu, przedstawiają one faktyczny przebieg poszczególnych operacji biznesowych.

 

Jak działa Process Mining?

Efektywność i użyteczność analiz Process mining, podobnie jak w przypadku wszystkich innych metod analitycznych, zależy w bardzo dużym stopniu od jakości danych wejściowych. Im będą one lepsze, tym lepszym rezultatów można oczekiwać na wyjściu. W Process Mining dane wejściowe określa się mianem Event Log’ów. Muszą składać się one przynajmniej z następujących elementów:

 • identyfikatora tokenu (unikalny numer);
 • nazwy czynności w procesie;
 • nazwy użytkownika wykonującego czynność;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;

Co ważne - dzięki swej prostocie - dane wejściowe mogą być generowane i pobierane z różnych źródeł (baz danych), co pozwala na ich kompleksową analizę przez specjalnie zaprojektowane algorytmy i narzędzia przetwarzania.

Aby analiza Process Mining przyniosła satysfakcjonujące rezultaty konieczne jest spełnienie trzech kluczowych założeń:

 • ZAŁOŻENIE ODKRYWANIA, czyli pobrania danych i wygenerowania modelu za pomocą algorytmów;
 • ZAŁOŻENIE ZGODNOŚCI, czyli porównania uzyskanych rzeczywistych procesów z modelami referencyjnymi (np. Business Process Modeling Notation) dla identyfikacji różnic i odchyleń;
 • ZAŁOŻENIE ULEPSZENIA, czyli usprawnienia dostępnych modeli referencyjnych w oparciu o przetworzone dane z rzeczywistego obrazu procesu;

 

Zalety zastosowania Process Mining w biznesie

Wykorzystanie analiz Process Mining może być źródłem wartości dla organizacji przechodzących transformację cyfrową. Do najważniejszych korzyści należą m.in.:

 • Możliwość scalania danych rozproszonych w różnych aplikacjach biznesowych;
 • Pełna (szczegółowa) wiedza o faktycznym przebiegu procesu;
 • Pogłębiona analiza procesu, oparta na podstawowych danych (start i stop czynności, zasób, rola), prezentowana w różnych ujęciach (np. wydajnościowym, organizacyjnym);
 • Automatycznie generowane wizualizacje rzeczywistych procesów;
 • Prostota i szybkość w generowaniu modeli rzeczywistych procesów z analizowanych danych;
 • Możliwość codziennej obserwacji zmian w dynamicznym procesie poprzez generowane modele;
 • Możliwość zidentyfikowania najlepszych praktyk do zastosowania na poziomie korporacyjnym;
 • Możliwość wydobycia całej wartości dodanej z procesów biznesowych
  w organizacji;

Powyższe funkcjonalności pozwalają na wdrożenie efektywnych działań optymalizacyjnych w różnych obszarach biznesu i dynamicznego reagowania na pojawiającą się zmienność (z implementacją środków zapobiegawczych i działań naprawczych).

 

OptiBuy wkracza na wyższy poziom konsultingu zakupowego

Grupa konsultantów OptiBuy wykorzystała analizę Process Mining u jednego z klientów - AmRest Holdings SE. Jest to największa niezależna firma prowadząca sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej.

 
- Wykorzystanie analizy Process Mining w projekcie realizowanym dla AmRest, pozwoliło nam zweryfikować obraz procesów wynikający z dostępnej dokumentacji i rozmów z klientami wewnętrznymi, jak również w znaczący sposób usprawniło przebieg całego projektu – mówi Mariusz Krzysztoń, Manager w OptiBuy.
 
 
- Analiza Process Mining wykorzystana w projekcie doradczym realizowanym przez OptiBuy dla Amrest Polska pozwoliła na realne określenie i zdefiniowanie procesów zakupowych w naszej organizacji. Na tej podstawie zidentyfikowano wąskie gardła i nieefektywności występujące w każdym z nich, których wyeliminowanie doprowadziło do skrócenia średniego czasu ich trwania oraz umożliwiło unifikację zbliżonych workflows - dodaje Irina Dudnichenko, Procurement Process Manager w AmRest Holdings.
 

Powyższy projekt zostanie zaprezentowany na tegorocznej edycji konferencji zakupowej PROCON/POLZAK. Wystąpienie pod tytułem „Zakupy 4.0: analiza z wykorzystaniem Process Mining, która usprawni proces zakupowy w Twojej firmie” jest zaplanowane na pierwszy dzień wydarzenia (21.10.2019). Przedstawiciele OptiBuy wraz z zaproszonym klientem pokażą uczestnikom jak „wydobyć wartości” z procesów P2P.

 

Przejdź do strony wydarzenia

 

 

Powrót do listy