We are hiring

Przykładowa podstrona

OptiBuy realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

Wzrost konkurencyjności Spółki OptiBuy poprzez dywersyfikację działalności Realizacja prac B+R – platformy analizy danych
Projekt dofinansowany z funduszy europejskich

Wzrost konkurencyjności Spółki OptiBuy poprzez dywersyfikację działalności

Wdrożenie do produkcji opracowanych w ramach projektu iskrobezpiecznych modułów akumulatorowych litowo-jonowych do urządzeń telematyczno-pomiarowych do kontenerów kolejowych i morskich.

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki poprzez wdrożenie do produkcji opracowanych w
ramach projektu iskrobezpiecznych modułów akumulatorowych.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 601 100.00 PLN
Nr umowy: POIR.02.03.05-26-0001/18-00

Projekt dofinansowany z funduszy europejskich

Realizacja prac B+R w celu opracowania innowacyjnej platformy analizy danych zakupowych i kalkulacji potencjału oszczędności

Celem projektu jest zrealizowanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących zaprojektowania i wykonania systemu/platformy IT w postaci oprogramowania, które pozwoli na znaczące usprawnienie procesów zakupowych.

 

Wartość projektu: 3 253 725,68 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 255 197.97 zł