OptiBuy wspiera zagraniczne firmy w inwestowaniu w polski przemysł kosmiczny

Mijają cztery lata odkąd Polska dołączyła do Europejskiego Programu Kosmicznego. Preferencyjny mechanizm wprowadzony przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) zwiększył zainteresowanie europejskich koncernów i firm skoncentrowanych na przemyśle kosmicznym, polskimi przedsiębiorstwami i potencjałem w nich się kryjącym.

Przemysł kosmiczny udowodnił, że stoi u podstaw wielu, nowoczesnych gałęzi przemysłu, dając niejednokrotnie nowe technologie światu i światowej gospodarce. O korzyściach płynących z innowacyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w programy kosmiczne są świadome rządowe i międzynarodowe instytucje. W tym rząd Polski, który po przystąpieniu do Europejskiego Programu Kosmicznego w 2012 roku, wprowadził specjalny Krajowy Program Rozwoju Sektora Kosmicznego na lata 2014-2020.

Warunkiem członkostwa Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) jest odprowadzanie składek w wysokości około 30 mln euro rocznie. Stanowi to niewielki koszt, porównywany do kosztu budowy  kilometra obwodnicy dużego miasta. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) stworzyła specjalny mechanizm tzw. Industry Incentive Scheme, który gwarantuje, iż do roku 2017 przynajmniej 45% tych środków ma zwrócić się Polsce w inicjatywach realizowanych z udziałem krajowych firm. Szacuje się, że na każde 1 euro wpłaconej składki, do polskiej gospodarki wraca obecnie 0,84 – 5,5 euro. Partycypacja w międzynarodowych projektach dla branży kosmicznej już teraz z nawiązką zwraca się zarówno sektorowi prywatnemu pod postacią kontraktów i wspólnych przedsięwzięć, jak i publicznemu – w transferze technologii i nakładach na naukę.

Najlepszym tego przykładem jest utworzenie nowego partnerstwa przez polską firmę 3City Electronics, zajmującej się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych oraz firmę Syderal – szwajcarskiego  producenta komponentów elektronicznych wykorzystywanych w satelitach obserwacyjnych i badawczych. Współpraca między dwoma firmami, zainicjowana przez firmę doradczą OptiBuy, zaowocowała powstaniem nowej spółki Syderal Polska, której zadaniem  będzie projektowanie elementów, a w przyszłości całych satelitów badawczych.

Syderal już od pewnego czasu planował nawiązać partnerstwa na polskim rynku. Wiedzieliśmy jaki potencjał kryje się w spółkach kraju nad Wisłą, szczególnie po stworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Przy wyborze idealnego partnera skorzystaliśmy ze wsparcia firmy OptiBuy, której eksperci przeprowadzili  szczegółową analizę rynku potencjalnych dostawców i wybrali dla nas firmy, najbardziej odpowiadające naszym potrzebom i założeniom. Nawiązane partnerstwo pozwoliło nam nie tylko zaistnieć na polskim rynku, ale przede wszystkim, stworzyć nowe przedsięwzięcie zlokalizowane w Gdańsku (Syderal Polska Sp. z o.o.), które łączy naszą wiedzę o projektach kosmicznych i szwajcarską precyzję z polską myślą techniczną i kapitałem ludzkim umożliwiającymi rozwijanie oraz produkcję zaawansowanych technologii dla zastosowań kosmicznych.” – mówi Olivier Moulin, Dyrektor Operacyjny w firmie Syderal SA.

Kolejnym, znakomicie ukazującym potencjał polskiego rynku, przykładem jest dobór dostawców dla innego szwajcarskiego koncernu, działającego m.in. w branży kosmicznej. Po wstępnej analizie rynku,  rozmowach i licznych audytach przygotowanych i przeprowadzonych przez OptiBuy, Zarząd spółki wybrał dwóch, polskich dostawców. Pierwsza wybrana firma dostarczy specjalistyczne ramy spawane dedykowane montażowi i transportowi satelitów, a druga usługi precyzyjnej obróbki mechanicznej.

Na kosmicznej współpracy skorzystać mogą zarówno zagraniczne koncerny – znajdując wartościowych kooperantów, polskie firmy – poszukujące kierunków rozwoju swoich przedsiębiorstw, nauka – otrzymująca dodatkowe finansowanie oraz ostatecznie, użytkownicy zaawansowanych technologii. Nie tylko w ramach kolonizacji innych planet, lecz – póki co – przede wszystkim w codziennymi życiu – robiąc badania w klinice, oglądając telewizję czy włączając GPS w telefonie komórkowym.

OPTIBUY Sp. z o.o.

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Tel: +48 22 661 52 60
Fax: +48 22 661 52 61
Email: info@optibuy.com

NEWSLETTER