Strategia i organizacja

Chcesz z powodzeniem dokonywać zakupów w długim terminie?

Zatem potrzebujesz optymalnej strategii zakupowej oraz perfekcyjnie zorganizowanych procedur. OptiBuy pomaga zwiększyć wartość dodaną w Twojej firmie, poprzez profesjonalne działania zakupowe, podnosi jakość procesów tych działań oraz dostarcza Twoim pracownikom zestaw niezbędnych umiejętności.

Punktem wyjścia do pełnego rozwoju strategii i organizacji jest metoda OpitPRO.

Skrót ten oznacza Processes & Strategy – Reorganisation – Optimisation
i dotyczy 6 dziedzin organizacji zakupowej:

OptiPRO pozwala nam systematycznie oceniać dojrzałość organizacji i strategii zakupowej.
Za pomocą obiektywnych wskaźników, porównujemy efektywność Twojego działu zakupów na tle szeregu przebadanych przez nas przedsiębiorstw.

Po przeprowadzeniu analizy ustalamy wspólnie z klientem plan docelowej organizacji z opracowaniem szczegółów dla wymienionych sześciu dziedzin i wdrażamy je w celu utworzenia doskonałej organizacji docelowej.

OPTIBUY Sp. z o.o.

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa

Tel: +48 22 253 74 56
Email: info@optibuy.com

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter i dołącz do ekspertów branży zakupowej!

Leave Comment