Platforma NEXTBUY z ponad 60 tysiącami  dostawców!

Już ponad 60 tysięcy dostawców w kilkudziesięciu kategoriach zakupowych znajduje się na platformie NEXTBUY, która wspiera kupców w zarządzaniu relacjami z dostawcami. Tak rozbudowana baza  może pomóc kupcom rozszerzyć listę potencjalnych dostawców i rozesłać zaproszenie do udziału w procesie zakupowym do większej liczby partnerów. Nad rozwojem platformy NEXTBUY stale pracuje zespół programistów i praktyków branży zakupowej, dzięki czemu rozwiązanie jest regularnie aktualizowane w cyklu kilkutygodniowym.

banner

Wraz z najnowszą aktualizacją systemu NEXTBUY wprowadzone zostały zmiany, które zwiększają komfort korzystania z platformy. Udoskonalone zostały widoki tabel oraz funkcje filtrowania.

1) Tabela znajdująca się w zakładce „lista zapotrzebowania” posiada następujące kolumny:

 • nazwa zapotrzebowania,
 • kod,
 • przypisany kupiec,
 • data wysłania,
 • szacunkowa wartość,
 • osoba kontaktowa,
 • rodzaj zakupu,
 • oczekiwany czas realizacji,
 • status,
 • priorytet,
 • eksport PDF;

Dzięki aktualizacji użytkownik może wyłączyć wszystkie kolumny oprócz „nazwy zapotrzebowania”. Funkcja ta jest dostępna w prawym górnym rogu tabeli, na wysokości nazw kolumn. Kolumny „Nazwa” oraz „Kod” zostały wyposażone w filtry umożliwiające wyszukiwanie po określonym ciągu znaków. Kolumny „Data wysłania” oraz „Oczekiwany czas realizacji” mogą zostać odfiltrowane po wybranym zakresie daty ‘od-do’. Kolumny „Rodzaj zakupu”, „Status” oraz „Priorytet” mogą być filtrowane po wartościach wybranych z list rozwijanych. Ponadto każda kolumna może być sortowana alfabetycznie lub po wartościach od najmniejszej do największej.

2) Tabela znajdująca się w zakładce „lista zamówień” posiada następujące kolumny:

 • nazwa zamówienia,
 • kod,
 • status,
 • data dostawy,
 • wartość zamówienia,
 • data wysłania,
 • dostawca, waluta,
 • szablon,
 • zaakceptowane przez dostawcę,
 • przypisany kupiec,
 • czat,
 • faktury,
 • dostawy,
 • eksport PDF;

Podobnie jak w poprzedniej tabeli wszystkie kolumny oprócz „nazwy zamówienia” mogą być wyłączone. Funkcja ta jest również dostępna w prawym górnym rogu tabeli, na wysokości nazw kolumn. Kolumny „Nazwa” oraz „Kod” mogą być filtrowane po określonym ciągu znaków „Data dostawy” oraz „Data wysłania” można zawęzić wybierając zakres daty ‘od-do’. Natomiast kolumny „Status”, „Waluta”, „Szablon”, „Zaakceptowane przez dostawcę” oraz „Przypisany kupiec” należy filtrować po wartościach wybranych z list rozwijanych. Ponadto każda kolumna może być sortowana alfabetycznie lub po wartościach od najmniejszej do największej.
Dodatkowo w przypadku obu tabel po lewej stronie znajdują się filtry ogólne wspomagające wyszukiwanie.

Aktualizacja platformy NEXTBUY pozwoliła rómież na zmianę widoku panelu dostawcy, do którego zostały dodane zakładki:

 • użytkownicy – wyświetleni tutaj są wszyscy użytkownicy przypisani do firmy
 • eKatalogi, – widoczne są produkty danego dostawcy
 • załączniki – tutaj kupiec może dodać załączniki dotyczące firmy widoczne jedynie dla danego użytkownika/firmy, niedostępne dla użytkowników z zewnątrz
 • historia współpracy – pokazuje wszystkie procesy, które zaszły w systemie pomiędzy firmą, a dostawcą.

OPTIBUY Sp. z o.o.

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Tel: +48 22 661 52 60
Fax: +48 22 661 52 61
Email: info@optibuy.com

NEWSLETTER