Empik – ewolucja środkowoeuropejskiego lidera wspierana przez OptiBuy

Grupa EM&F w skład której kilkadziesiąt spółek – między innymi największa sieć księgarni w Polsce – Empik, Grupa Wydawnicza Foksal oraz serwisy i sklepy internetowe skupione pod szyldem E-Commerce – za sprawą głównego udziałowca – Penta Investments – wprowadza w ostatnim czasie kompleksowe zmiany.

Zmiany zarówno własnościowe, jak i takie, które mają na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej oraz wprowadzenie spółki na drogę dalszego rozwoju i dostosowanie jej podmiotów do wymagań rynku, zapewniając jej tym samym, zachowanie miana lidera w detalicznych branżach: media, rozrywka, lifestyle. Czynny udział w tych procesach przypadł firmie OptiBuy.

Penta Investments – wprowadziła zmiany w strukturze zarządzania spółki i zmodyfikowała profil zarządzania poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy EM&F. Pomimo że w październiku b.r. akcje Grupy EM&F S.A. zostały wycofane z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie – projekty restrukturyzacyjne i rozwojowe tu jednak się nie kończą. Spółka Empik (sieć księgarni), operacje E-commerce Grupy oraz Grupa Wydawnicza Foksal rozpoczęły współpracę z firmą doradczą OptiBuy w zakresie optymalizacji procesów zakupowych dla kategorii indirect.

Eksperci z OptiBuy, stosując metodologię – Co-Gdzie-Kiedy – wypracowaną w oparciu o lata doświadczeń i obszerną wiedzę z zakresu procurementu, zaproponowali i już pomogli wdrożyć rozwiązania dla kategorii marketingowych czy zapotrzebowań związanych z drukiem. Współpraca objęła m.in. przeprowadzenie renegocjacji z dostawcami, standaryzację produktów czy proaktywne poszukiwanie nowych dostawców. Przed obiema organizacjami kolejne wyzwania związane z następnymi kategoriami produktów i usług.

Dźwignie zakupowe stosowane przez specjalistów OptiBuy w autorskim modelu OptiCAT do zbadania funkcjonujących procesów oraz przepływów zakupowych, a następnie przygotowania rozwiązań i zasugerowania działań optymalizacyjnych, gwarantują dalszą efektywną pracę nad trwającym opracowywaniem kompleksowej strategii zakupów indirect w podmiotach (tzw.) Grupy Empik. Pozwoli to również na lepsze wykorzystanie ogromnego potencjału spółki, jej jednostek zależnych oraz ich wiodącej pozycji na rynku detalicznym w kraju i Europie Centralnej.

Przy pracy nad projektem dla tak rozbudowanej grupy jednostek, jednocześnie przechodzących daleko idące zmiany organizacyjne m.in. w strukturze zarządzania, oczekuje się od nas rozwiązań, które wpiszą się w ogólny trend rozwoju przedsiębiorstwa, a jednocześnie zaznaczą swoją wartość dla całej organizacji. Zespół naszych ekspertów przygotował zarówno gotowe rozwiązania, sugestie, jak i sam przeprowadził szereg działań optymalizacyjnych m.in. dla zakupów marketingowych i powiązanych z drukiem. To dopiero początek współpracy, a już możemy zaobserwować znaczne oszczędności u Klienta. Kolejne kategorie zakupowe przed nami.” – mówi Marlena Krysciak-Sitkowska, Manager w firmie OptiBuy.

OPTIBUY Sp. z o.o.

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Tel: +48 22 661 52 60
Fax: +48 22 661 52 61
Email: info@optibuy.com

NEWSLETTER