Optymalizacja kosztów

Nowoczesne działania zakupowe to coś więcej niż umiejętności negocjacyjne. Wymagają one głębokiego zrozumienia procesów produkcji i usług, struktury organizacyjnej oraz handlowego i technicznego know-how.

Celem projektu optymalizacji kosztów jest przede wszystkim redukcja kosztów i wydatków związanych z poszczególnymi kategoriami zakupowymi – od analizy potencjałów do wygenerowania realnych oszczędności, które pojawiają się w rachunku zysków i strat. Jednak, sam proces to nie tylko optymalizacji kosztów finansowych, ale i optymalizacji działalności przedsiębiorstwa i działań zakupowych. W efekcie pozwala to na ponoszenie najniższych kosztów przy takim samym lub wyższym poziomie świadczonych usług czy prowadzonej produkcji.

 

Optymalizacja kosztów firmy

W OptiBuy posługujemy się metodą optiCAT, która opiera się na zasadzie Co-Gdzie-Jak. Rozdziela ona metody zakupowe na trzy wyraźnie zdefiniowane obszary, które wymagają działań. Pozwala nam to opracować strategię prac dla każdej kategorii zakupowej.

Redukcja kosztów produkcji opiera się o obniżanie kosztów zakupów materiałów i mediów, co prowadzi do obniżenia kosztu produktu końcowego. Jednak również kategorie pośrednie zakupów (nieprodukcyjne), najważniejsze np. w sektorze finansowym czy usługowym, kryją w sobie potencjał, który pozwala poprawić bilans finansowy całej firmy – umożliwiając jej przeznaczenie zaoszczędzonego kapitału na np. inwestycje czy motywowanie zespołu.

 

Optymalizacja zakupów

Poza obniżeniem kosztów w firmie, istotnym rezultatem współpracy przy projekcie optymalizacyjnym jest poprawa samych procesów wewnętrznych w organizacji, zrewidowanie i renegocjacja warunków umów, poprawienie struktury bazy dostawców i zbudowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zakupy przynoszące wartość do organizacji.

Metoda OptiCAT

OptiCat to autorska metodologia umożliwiającą opracowanie najlepszej strategii postępowania dla każdej kategorii zakupowej. W tej metodzie analiza obszarów, które mają największy potencjał do wygenerowania realnych oszczędności rozpoczyna się od znalezienia odpowiedzi na 3 kluczowe pytania pozwalające ustalić stan wyjściowy: Co kupuje firma? Gdzie kupuje? Jak kupuje?

Co?

 • Upraszczanie/Redesign-To-Cost
 • Redukowanie różnorodności
 • Zarządzanie popytem
 • Zakup lub produkcja

Gdzie?

 • Sourcing
 • Łączenie
 • Realokacja
 • Negocjacje

Jak?

 • Organizacja i procesy
 • Łańcuch dostaw
 • Relacje z dostawcami
 • Optymalizacja umów

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Marlena Kryściak-Sitkowska

Partner

Linkedin